Musikfestival på STOA 1-2 april 2005
Musafestarit STOAssa 1-2 huhtikuuta 2005